Ključni datumi

  • Prijava udeležbe: 31. maj 2019,
  • prijava povzetka predavanja/posterja: 15. junij 2019,
  • plačilo kotizacije: 30. junij 2019.