Informacije

Uradni jezik na konferenci je angleščina. Prevodi v slovenščino bodo zagotovljeni na obvestilni ravni.

Predavanja obsegajo 15 min, dodatnih 5 min je namenjeno diskusiji. Vabljeni predavatelji obravnavajo pregledno in širšo tematiko, zato imajo za predstavitev na voljo 30 min.

Povzetke predstavitev (predavanja ali poster) pošlite na e-naslov mitja.prelovsek@zrc-sazu.si. Pri pripravi povzetka uporabite ta obrazec.

Prosimo, da pri dimenziji posterjev upoštevate največjo velikost razstavnega panoja (70×120 cm, pokončna lega).

Za podrobnejše informacije se obrnite na:

  • dr. Rosana Cerkvenik, PŠJ (rosana.cerkvenik[at]psj.gov.si),
  • dr. Mitja Prelovšek, IZRK ZRC SAZU (mitja.prelovsek[at]zrc-sazu.si).