Predstavitev

Turistične jame so najbolj zanimiv in dostopen del podzemnega okolja ter kot tak (z vidika človeka) najbolj vreden del podzemlja. Jamski turizem poteka v okolju, ki se je razvijalo več sto tisoč ali celo več milijonov let. Sedanji procesi v podzemlju so v turističnih jamah običajno izredno počasni, mnogokrat tudi povsem drugačni kot v času nastanka jame. Zato so lahko turistične jame izredno ranljivo okolje ter kot take občutljive na turistično dejavnost. Da bi zagotovili dolgoročno (trajnostno, večstoletno) rabo jam, se mora upravljanje s turističnimi jamami nujno prilagoditi naravnim omejitvam (nosilni kapaciteti). To predstavlja v turističnih jamah, zlasti tistih, kjer se obisk in z njim pritisk nanje, še povečuje, zelo zahteven izziv. Namen srečanja je, da se predstavi tako teoretične kot tudi praktične vidike:

  • nosilno/-e zmogljivost/-i jam z različnih aspektov (osvetlitev, CO2, temperatura, podzemna favna…),
  • izzivov upravljanja turističnega obiska ter (v skrajni meri)
  • sanacijo degradiranih delov turističnih jam.

Sodelovanje upravljavcev turističnih jam in raziskovalcev je izjemnega pomena za opredelitev in realizacijo trajnostne rabe kot tudi spremljanja odziva jame na predlagan način rabe. To smo ugotavljali že leta 2012, ko smo organizirali mednarodni kongres z naslovom Scientific Research in Show Caves/Znanstvene raziskave v turističnih jamah, ter 2018, ko smo organizirali 26. mednarodno krasoslovno šolo “Klasični kras”: Turistične jame in znanost – po sedmih letih ugotavljamo, da je čas za izmenjavo novih spoznanj s strani upravljavcev in raziskovalcev jam. Cilj letošnje konference je strokovno-znanstvena mednarodna izmenjava tako dobrih kot tudi slabih praks, ki se dotikajo trajnostnega upravljanja s turističnimi jamami.

Aktualno

Foto galerija

Nekaj fotografij je po koncu mednarodne konference že na voljo pod zavihkom Foto galerija. Nadejamo se, da prejmemo še več fotografij s strani fotografsko aktivnih udeležencev.

Informacije

Uradni jezik na konferenci je angleščina. Prevodi v slovenščino bodo zagotovljeni na obvestilni ravni.

Predavanja obsegajo 15 min, dodatnih 5 min je namenjeno diskusiji. Vabljeni predavatelji obravnavajo pregledno in širšo tematiko, zato imajo za predstavitev na voljo 30 min.

Povzetke predstavitev (predavanja ali poster) pošlite na e-naslov mitja.prelovsek@zrc-sazu.si. Pri pripravi povzetka uporabite ta obrazec.

Prosimo, da pri dimenziji posterjev upoštevate največjo velikost razstavnega panoja (70×120 cm, pokončna lega).

Za podrobnejše informacije se obrnite na:

  • dr. Rosana Cerkvenik, PŠJ (rosana.cerkvenik[at]psj.gov.si),
  • dr. Mitja Prelovšek, IZRK ZRC SAZU (mitja.prelovsek[at]zrc-sazu.si).