Kotizacija

Višina kotizacije za udeležence znaša 90 EUR, za spremljevalce (ne vključuje gradiva) pa 80 EUR. Rok za plačilo kotizacije je 30. junij 2019.

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na predavanjih in predstavitvah posterjev,
  • terenske oglede,
  • pogostitve med odmori, kosila in večerji ter
  • gradivo (vodnik s povzetki predavanj/plakata ter promocijski material).

Predstavitev in objava povzetka predavanja/plakata brez plačila kotizacije nista mogoča.

Plačilo kotizacije je mogoče le z nakazilom neposredno na TRR organizatorja, pri čemer uporabite naslednje podatke:

Prejemnik: Park Škocjanske jame, Slovenija,
Naslov: Škocjan 2, 6215 Divača,
TRR: SI56 0110 0603 0254 323,
Naziv banke: Banka Slovenije,
Naslov banke: Slovenska 35, 1000 Ljubljana,
Referenca: 99,
Namen: ime in priimek udeleženca.