Postavitev spletne strani

Organizacija konference je iz faze usklajevanja prešla v fazo konkretizacije. IT strokovnjaki so poskrbeli za strukturo spletne strani, organizacijski odbor pa je strukturo začel nadgrajevati z vsebino – predvidoma končamo do začetka marca 2019. Do 10. marca 2019 bomo omogočili tudi prijave.